FRUKKO SIMPLE ONE 8 (do 6-8 osób)


 

 • Rozbudowana wersja BioEconomy, wyposażona w zegar czasowy z dwoma trybami pracy: rozruchowym i stałym oraz dwuzaworowy rozdzielacz powietrza, który pozwala na
 • regulację nastawów pracy oczyszczalni
 • Zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • Zbiorniki wykonane z czystego HDPE bez materiałów z recyklingu
 • Spełnia wymagania aglomeracji
 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń, potwierdzona badaniami w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską
 • Bardzo wytrzymała, żebrowana konstrukcja
 • 10 lat gwarancji na bioreaktor, 2 lata na urządzenia elektryczne
 • Prosta w obsłudze
 • System napowietrzania umieszczony w zewnętrznej skrzynce co zapobiega zalaniom
 • Tania w eksploatacji
 • Łatwa w samodzielnym montażu bez utraty gwarancji
 • Kompletne urządzenie, gotowe do montażu

Opis

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna FRUKKO MBOŚ SIMPLE 8

Przepustowość oczyszczalni 1,2 m3/d, oczyszczalnia dostosowana dla 6-8 osób.
W zestawie oczyszczalnia, skrzynka techniczna, dmuchawa membranowa.

Dane techniczne oczyszczalni biologicznej FRUKKO SIMPLE 8

Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
FRUKKO SIMPLE ONE 8 do 1,2 m³/doba do 6-8* Membranowa SECOH JDK-80

**przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych FRUKKO SIMPLE ONE***

Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
FRUKKO SIMPLE ONE 8 94% 93% 94% 89% 90% 90%

***badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań NR.753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK00-1123/14/Z00NK)

Karta produktu przydomowej oczyszczalni FRUKKO MBOŚ SIMPLE 8

ikona pdfKarta produktu FRUKKO MBOŚ SIMPLE 8


Zapytaj o produkt