Dofinansowania na oczka wodne

Oczko wodne to przydomowy wodny zbiornik retencyjny, którego budowa może być dofinansowana ze środków państwowych lub funduszy Unii Europejskiej ze względu na swój ekologiczny charakter. Oczka wodne pomagają bowiem w walce z suszą, zatrzymując wody opadowe w obrębie nieruchomości.

Na dofinansowanie budowy oczka wodnego można starać przykładowo w programie „Moja Woda”, którego celem jest ochrona zasobów wody poprzez wzrost zbiorników retencyjnych na terenach posesji przy budynkach jednorodzinnych, a także wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Kto może uzyskać dofinansowanie do oczka wodnego?

Każda osoba fizyczna, która jest właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, o ile nie korzystała już z dofinansowania z Programu Moja Woda.

Wysokość dofinansowania budowy oczek wodnych

W ramach programu „Moja Woda” właściciele domów jednorodzinnych, mogą otrzymać dotację na budowę oczka wodnego w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych i nie większej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

staw, drzewa

Jakie koszty budowy oczka wodnego są kwalifikowane?

Dotacja z Programu Moja Woda obejmuje wszystkie koszty budowy oczka wodnego związane z zakupem, montażem, uruchomieniem i instalacją zbiornika, pozwalające na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych znajdujących się na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Kiedy można starać się o dotację na oczko wodne?

Okres kwalifikowalności dofinansowania oczka wodnego z Programu Moja Woda upływa 30.06.2024 r.