Bio-Trakt – op . 5L

Bio-Trakt – op . 5L

65,00 

Opis

Bio-Trakt® to kompozycja mikroorganizmów, oparta na szczepach probiotycznych bakterii, występujących w naszym naturalnym środowisku, w pełni biodegradowalna, całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Nasz produkt nie jest modyfikowany genetycznie. Preparat posiada szerokie zastosowanie w udrażnianiu trakcji ściekowych, wspomaga procesy fermentacyjne w szambach, oczyszczalniach przydomowych i komunalnych.

Wieloletnie intensywne testy z użyciem naszej biotechnologii, dały bardzo pozytywne efekty w zakresie fermentacji osadów i ścieków, udrożniania rur kanalizacyjnych i przesyłowych trakcji ściekowych, likwidacji odorów oraz redukcji i higienizacji osadów pościekowych, itp. Przetworzone osady pościekowe nadawały się w szerokim zakresie do wykorzystania rolniczego.
Szczególnie przydatnym okazał się nasz biopreparat, zastosowany w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz szambach. Odzyskaną ze ścieków wodę (ponad 90 % objętości zrzuconych ścieków) można powtórnie wykorzystania do podlewania trawników, drzewek, krzewów i upraw warzywnych.

Biopreparat dawkujemy w ilości 1 L / m3 scieków, znajdujących się w szambie lub komorze ściekowej, uzupełniając 2 x w tygodniu poprzez zalewanie 50 ml biopreparatu oczek sanitarnych (zlewów, umywalek).

Nasz biopreparat służy w szczególności do:
– Rozkładu osadów w trakcjach ściekowych i kanalizacyjnych oraz osadnikach,
– Redukcja objętościowa osadów pościekowych o 30 – 40 % co jest efektem mineralizacji osadów i uwalniania cząsteczek wody zawartej w hydrożelach
– Redukcji odorów, wydobywających się w procesie zagniwania resztek organicznych, w tym białek,
– Rewitalizacji wody odpływowej z oczyszczalni ścieków
– Skutecznego usunięcia bakterii chorobotwórczych, patogenów i pasożytów ze ścieków i osadów pościekowych,
– Rozkładania substancji ropopochodnych w skażonej glebie, wodzie, odstojnikach i osadnikach,
– Wspomagania procesów metanogenezy, co prowadzi do skrócenia czasu fermentacji metanowej i zwiększenia ilości pozyskiwanego biogazu.

W efekcie następuje:
– Znaczna redukcja kosztów działania oczyszczalni ścieków,
– Redukcja kosztów utrzymania i serwisu trakcji ściekowych.

Preparat Bio-Trakt® posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2926/2014, a znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.

Stosowanie Bio-Trakt
– dawkowanie : 1L preparatu rozrobiony w 2 litrach letniej wody.
Roztwór wlać bezpośrednio do oczyszczalni.

Pojemność 5L

Zapytaj o produkt

Polecane produkty