Dofinansowanie na oczyszczalnie dla gminy Pabianice

Przedłużenie dotacji dla gminy Pabianice!

Można uzyskać 5000 zł. Uwaga nabór wniosków tylko do 30.09.2015 r.

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci w formalnościach związanych z dofinansowanie na przydomową oczyszczalnie ścieków.

Skontaktuj się z nami

Oddzwonimy jeszcze tego samego dnia

Oddzwonimy jeszcze tego samego dnia
Jeżeli skontaktujesz się z nami do godziny 17.00 od pon. do sob.

Możesz też zadzwonić

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00

tel. +48 600 637 800

tel/fax. +48 43 824 60 24

biuro@zieloneoczyszczalnie.pl

Pełna treść informacji z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 30.09.2015 r.

W 2015 r. nabów wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych trwa od 2 lutego do  31 maja 2015 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej. Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 w pokoju nr 11.

źródło: http://www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=3117