Fotodziennik

Zgrany i odpowiedzialny zespół

Zgrany i odpowiedzialny zespół

Układanie rury pcv z domu do oczyszczalni

Układanie rury pcv z domu do oczyszczalni

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Poziomowanie oczyszczalni

Poziomowanie oczyszczalni

Poziomowanie oczyszczalni

Poziomowanie oczyszczalni

Kotwienie – stabilizacja oczyszczalni

Kotwienie – stabilizacja oczyszczalni

Kotwienie

Kotwienie

Wykop pod studnię chłonną

Wykop pod studnię chłonną

Obsypywanie oczyszczalni

Obsypywanie oczyszczalni

Napełnienie oczyszczalni wodą

Napełnienie oczyszczalni wodą

Zwiększenie przepuszczalności gruntu

Zwiększenie przepuszczalności gruntu

Wysypanie grysu – zwiększenie przepuszczalności

Wysypanie grysu – zwiększenie przepuszczalności

Połączenie oczyszczalni ze studnią chłonną

Połączenie oczyszczalni ze studnią chłonną

Porządkowanie terenu

Porządkowanie terenu

Porządkowanie terenu

Porządkowanie terenu