Fotodziennik

Zgrany i odpowiedzialny zespół monterów oczyszczalni

Zgrany i odpowiedzialny zespół

Układanie rury pcv z domu do oczyszczalni

Układanie rury pcv z domu do oczyszczalni

Przygotowanie wykopu pod przydomową oczyszczalnię ścieków

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Przygotowanie wykopu pod oczyszczalnię

Poziomowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Poziomowanie oczyszczalni

Poziomowanie oczyszczalni ścieków w czasie montażu

Poziomowanie oczyszczalni

Kotwienie – stabilizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Kotwienie – stabilizacja oczyszczalni

Kotwienie przydomowej oczyszczalni ścieków

Kotwienie

Wykop pod studnię chłonną w montażu oczyszczalni

Wykop pod studnię chłonną

Obsypywanie ekologicznej oczyszczalni ścieków

Obsypywanie oczyszczalni

Napełnienie ekologicznej przydomowej oczyszczalni wodą

Napełnienie oczyszczalni wodą

Zwiększenie przepuszczalności gruntu przy montażu oczyszczalni

Zwiększenie przepuszczalności gruntu

Wysypanie grysu – zwiększenie przepuszczalności

Wysypanie grysu – zwiększenie przepuszczalności

Połączenie oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną

Połączenie oczyszczalni ze studnią chłonną

Porządkowanie terenu po montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Porządkowanie terenu

Porządkowanie terenu po montażu biologicznej oczyszczalni ścieków

Porządkowanie terenu