Biologiczne oczyszczalnie ścieków w Łodzi

Biologiczne oczyszczalnie ścieków dbają o środowisko i nie sprzyjają jego degradacji. Zasady oczyszczania ścieków z wykorzystaniem oczyszczalni biologicznych  przedstawiają się następująco:

Kolejne etapy oczyszczania ścieków w biologicznej oczyszczalni ścieków w Łodzi:

Zielone oczyszczalnie biologiczne charakteryzują się bezzapachowymi, tlenowymi procesami oczyszczania.

Montowanie biologicznych oczyszczalni ścieków w Łodzi

Montaż biologicznych oczyszczalni ścieków w Łódzkiem zależy od warunków, w których mają zostać zamontowane. W przypadku gruntu przepuszczalnego, biologiczną oczyszczalnię należy zamontować pod ziemią. Oczyszczona woda jest grawitacyjnie odprowadzana do studni chłonnej, w której pokrywie należy umieścić otwór rewizyjny. Bada on jakość ścieków w oczyszczalni. W przypadku gruntu trudno przepuszczalnego, oczyszczalnię biologiczną też można zamontować pod ziemią, a do tego studzienkę z pompą pływakową i studnię chłonną. Dzięki oczyszczalni ścieków stopień oczyszczonego ścieku jest bardzo wysoki, więc można odprowadzić go do rowu czy rzeki. By móc to robić, użytkownicy oczyszczalni biologicznej w Łodzi muszą otrzymać pozwolenie wodno-prawne.

Priorytety biologicznych oczyszczalni ścieków w Łódzkiem