Dotacje dla Gminy Rząśnia

2018-09-17 Zielone-oczyszczalnie

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski wraz z załącznikami można składać od  20 września  2018 r. (czwartek) do dnia 28 września 2018 r.  (piątek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.

Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:

  • dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
  • dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Po więcej informacji zapraszamy również pod numer telefonu +48 600637800