Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni przydomowej – zmiany w przepisach

Operat wodnoprawny jest niezbędnym elementem w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji wymagającej korzystania z wód albo mogących mieć wpływ na ich stan. Jest więc to warunek konieczny, umożliwiający budowę m.in. przydomowej oczyszczalni.

Według najnowszych przepisów do urządzeń wodnych wymagających pozwolenia wodnoprawnego zaliczane są wyloty urządzeń kanalizacyjnych wprowadzające ścieki do wód, ziemi albo do urządzeń wodnych, a także wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi, czy urządzeń wodnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenie wodnoprawne, czy zgłoszenie?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, co do zasady służy do oczyszczania oraz odprowadzania ścieków wytwarzanych na terenie posiadanego gospodarstwa domowego. Takie działanie stanowi zwykłe korzystanie z wód, a zgodnie z art. 33 ustawy Prawo wodne nie wymaga ono uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednakże warto zwrócić uwagę na ustęp 2 ww. przepisu, w którym prawo do zwykłego korzystania z wód nie upoważnia podmiotu do wykonywania urządzeń wodnych bez zezwolenia, czyli zgody wodnoprawnej. Urządzeniami wodnymi rozumianymi przez ten przepis są urządzenia i budowlane służące do korzystania z zasobów wodnych lub ich kształtowania (por. art. 16 pkt 65 ustawy). Co oznacza, że urządzenie do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni np. studnia chłonna, drenaż, czy wylot, kształtujące również zasoby wodne, wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 388 ust. 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne musi być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a także zgłoszenia budowlanego dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Źródło: https://wody.gov.pl.

Reasumując studnia chłonna bądź wylot oczyszczalni ścieków, czy też drenaż przydomowej oczyszczalni są urządzeniami wodnymi wymagającymi operatu wodnoprawnego. Tak więc, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia, jakim jest pozwolenie wodnoprawne.

Firma Zielone Oczyszczalnie sporządzi dla Państwa operat wodnoprawny w trzech małych krokach:

A następnie wykonamy jeden duży krok i opracujemy Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 🙂

Zapraszam do współpracy.

Kornelia Marczak tel. +48 600 637 800 e-mail: dotacje@zieloneoczyszczalnie.pl