Referencje

referencje_gubin

GMINA GUBIN
opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków

referencje_druzbice

GMINA DRUŻBICE
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Hucisko

Referencje_Gozdowo-1

GMINA GOZDOWO
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ostrowach

referencje_tuchomie-1

GMINA TUCHOMIE
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Charbice_-_referencje

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W CHARBICACH GÓRNYCH
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Wspólnoty mieszkaniowej o przepustowości 3,75m3/d