Referencje

GMINA FRAMPOL

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 59 szt.

GMINA NOWODWÓR

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, dostawa, montaż i rozruch 8 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie prób końcowych.

referencje_tuchomie-1

GMINA TUCHOMIE
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 6 szt.

GMINA CZARNOCIN

opracowanie 21 szt. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”.

GMINA CZASTARY

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czastary, tj. dostawa, montaż i uruchomienie 90 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 1.216.085,66 zł. Realizacja: czerwiec/październik 2017 r.

Charbice_-_referencje

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W CHARBICACH GÓRNYCH
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Wspólnoty mieszkaniowej o przepustowości 3,75m3/d

referencje_druzbice

GMINA DRUŻBICE
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Hucisko

referencje_gubin

GMINA GUBIN
opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków

Referencje_Gozdowo-1

GMINA GOZDOWO
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ostrowach

ZGK Sp. z o.o. TRZEBIECHÓW

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków do 5m3/d na terenie gminy Trzebiechów w ilości 19 szt.