Referencje

GMINA CZASTARY

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czastary, tj. dostawa, montaż i uruchomienie 90 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 1.216.085,66 zł. Realizacja: czerwiec/październik 2017 r.

referencje_tuchomie-1

GMINA TUCHOMIE
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Charbice_-_referencje

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W CHARBICACH GÓRNYCH
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Wspólnoty mieszkaniowej o przepustowości 3,75m3/d

referencje_druzbice

GMINA DRUŻBICE
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Hucisko

referencje_gubin

GMINA GUBIN
opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków

Referencje_Gozdowo-1

GMINA GOZDOWO
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ostrowach