Możliwości postępowania z wodą oczyszczoną

Oczyszczony ściek wychodzący z oczyszczalni posiada parametry wody II klasy czystości i nie wymaga doczyszczania jak w przypadku większości oczyszczalni przydomowych poprzez pola drenażowe. W związku z tym woda oczyszczona może być:

– zastosowana do podlewania trawnika, krzewów, kwiatów,
– wpuszczana do oczka wodnego,
– rozsączana bezpośrednio w glebie