Parametry oczyszczonego ścieku

Efektywność oczyszczania

BZT5 – 99%

ChZT – 96%

Zawiesina – 97%

NH4-N – 96%

N- 71%

P – 92%