Zasady działania oczyszczalni FEL

Zasady działania oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia biologiczna oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego. Praca jej polega na rozkładzie substancji organicznych zawartych w ściekach przez osadzone na złożu bakterie tlenowe i inne mikroorganizmy.

budowa feliksnavis

Jak działają oczyszczalnie ścieków?

W komorze napowietrzania unoszące się pęcherzyki powietrza, powodują taki sam przepływ ścieku znajdującego się w rurze oraz porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu. Siły grawitacji powodują opadanie cząsteczek stałych na dno, skąd ponownie zostają porwane strumieniem pęcherzyków powietrza ku górze, itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszanie masy cieczy w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PCV.

zasada działania feliksnavisd

Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja, pozostającego w reaktorze osadu (mineralizacja). Nierównomierny dopływ ścieków w ciągu doby ze względu na opisaną technologię nie ma wpływu na pracę oczyszczalni. W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura o średnicy 20cm zawieszona w odległości 10cm od dna zbiornika. Powietrze wtłaczane przewodem uwalniane jest przy końcu rury przez dyfuzor w kształcie dysku. Kształt komory napowietrzania oraz umiejscowienie dyfuzora zapewniają mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu gospodarczym.

Montaż oczyszczalni ścieków może być wykonany przez firmę Zielone Oczyszczalnie lub we własnym zakresie przez inwestora (z możliwym nadzorem naszych pracowników).