Parametry oczyszczonego ścieku

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

Główne parametry ścieków Ładunek ścieków oczyszczonych [mg/l] Ładunek ścieków oczyszczonych [%] Warunki dopuszczalne ładunku ścieków oczyszczonych * [mg/l] Warunki dopuszczalne ładunku ścieków oczyszczonych* [%]
BZT5 25 92 40 20
CHZT 125 84 150 50
Zawiesina ogólna 35 91 50

Parametry oczyszczonego ścieku w oczyszczalni Feliksnavis

parametry oczyszczonego ścieku