Obsługa

Oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby jej eksploatacja nie była uciążliwa dla użytkownika. Instrukcja obsługi – pobierz.

Okresowe sprawdzanie stężenia osadu czynnego to podstawa!

Podstawową czynnością eksploatacyjną jest okresowe sprawdzanie stężenia osadu czynnego w komorze napowietrzania reaktora biologicznego w sposób podany w Instrukcji montażu i eksploatacji. Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się za pomocą wozu asenizacyjnego lub przy dodatkowym wyposażeniu za pomocą pompy zasysającej. Prawidłowość pracy oczyszczalni ścieków należy sprawdzać regularnie zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji dostarczoną przez firmę Zielone Oczyszczalnie.

Obsługa okresowa oczyszczalni polega na dokonywaniu przeglądu komory napowietrzania, sprawdzaniu czy ścieki posiadają odpowiedni kolor zgodny ze wskazaniami zawartymi w instrukcji montażu i eksploatacji oraz upewnienia się, czy kompresor działa bez zakłóceń.

Urządzenie nie posiada żadnych ruchomych elementów, lub części elektrycznych wewnątrz zbiornika, co minimalizuje możliwość wystąpienia awarii.

Jak często usuwać osad z osadnika wstępnego?

Osad z osadnika wstępnego winien być usuwany około 1 -2 razy w ciągu roku. Ocenę czy osad należy wybrać czy nie możemy przeprowadzić na dwa sposoby:
1. Podnieść klapę oczyszczalni, zaświecić latarką na rynnę zbierającą oczyszczoną wodę znajdującą się na brzegu korpusu oczyszczalni (za grzebieniem pilastym). Jeśli woda zawiera osad przypominający muł to należy wybrać osad nadmierny.

Rys. Osad nadmierny za grzebieniem

Osad z osadnika wstępnego w przydomowej oczyszczalni ścieków


2. Spuścić do oczyszczalni słoik o pojemności 0,25 – 0,5 l na lince, zaczerpnąć zawartości z powierzchni oczyszczalni, odstawić na 15 minut. Jeśli po tym czasie zawiesina wypełnia więcej niż 60 % naczynia to należy wybrać osad nadmierny.

Rys. Test na ilość osadu nadmiernego.

Test na ilość osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków

Jak wybrać osad z oczyszczalni?

Jeśli zachodzi potrzeba wybrania osadu należy:

  • odkręcić lancę napowietrzającą z dyfuzorem (centralnie pod pokrywą, obok rury wprowadzającej ścieki jest mocowanie lancy,
  • wyjąć lancę i na jej miejsce wprowadzić rurę ssącą pojazdu asenizacyjnego do dna oczyszczalni (otwór jest dostosowany do rury, ma średnicę 200 mm),
  • wybrać osad do odsłonięcia złoża zanurzonego (czarnych rurek),
  • wyjąć rurę pojazdu asenizacyjnego, zamontować ponownie lancę napowietrzającą,
  • eksploatować normalnie oczyszczalnię (jeśli nie będzie eksploatowana uzupełnić wodą do normalnego poziomu).

Możliwe awarie przydomowej oczyszczalni ścieków i ich przyczyny

Lp. Opis awarii Przyczyny Przeciwdziałanie
1 Nieprzyjemny zapach z oczyszczalni, brak oznak mieszania osadu Brak napowietrzania Sprawdzić zasilanie kompresora.
Sprawdzić drożność przewodu dostarczającego powietrze do oczyszczalni.
2 Nieprzyjemny zapach z oczyszczalni, osad jest mieszany Przedostanie się do oczyszczalni substancji szkodliwych dla mikroflory (chemicznych lub antybiotyków) Dodać preparat Bio–Trakt.
W skrajnych przypadkach odpompować całą zawartość oczyszczalni, napełnić ją wodą i użytkować od nowa.
Zbyt mała ilość substancji biologicznych w stos. do środków piorących i myjących Dodać preparat Bio–Trakt.
Zwiększyć ilość substancji biologicznych w ściekach.
3 Oczyszczalnia ma zbyt wysoki poziom cieczy (ponad rurę wlotową) Uszkodzenie pompy do ścieków oczyszczonych Sprawdzić pływak pompy.
Sprawdzić pompę.
Sprawdzić zasilanie pompy.
Nieszczelność oczyszczalni lub przepompowni przy wysokim poziomie wód gruntowych Uszczelnić oczyszczalnię lub przepompownię
4 Woda wypływa wokół studni chłonnej Do przepompowni dostaje się woda gruntowa i jest ona pompowana stale do studni chłonnej Uszczelnić przepompownię
5 Nieprzyjemny zapach ze studni chłonnej Do studni chłonnej dostał się z oczyszczalni osad nadmierny Wybrać osad nadmierny z oczyszczalni, dodać do studni bezpośrednio preparat Bio–Trakt

W przypadku awarii związanych z zaburzeniami pracy osadu czynnego i złoża zanurzonego polecamy preparat mikrobiologiczny wspomagający pracę oczyszczalni Bio-Trakt. Preparat można zakupić w naszym e-sklepie.