Możliwości postępowania z wodą oczyszczoną

Oczyszczony ściek wychodzący z oczyszczalni posiada parametry wody II klasy czystości i nie wymaga doczyszczania jak w przypadku większości oczyszczalni przydomowych poprzez pola drenażowe. W związku z tym woda oczyszczona może być:

  • zastosowana do podlewania trawnika, krzewów, kwiatów,
  • wpuszczana do oczka wodnego,
  • rozsączana bezpośrednio w glebie.