Gwarancja

Warunki Gwarancyjne udzielone przez producenta, firmę Feliksnavis UAB

Producent: Feliksnavis UAB, ul. Pramones 16B, 62175 Alytus Lithuania, www.felisknavis.lt
Feliksnavis UAB udziela:

 • 15 lat gwarancji na konstrukcję z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP),
 • 2 lata gwarancji na membranę dyfuzora,
 • 2 lata gwarancji na kompresor.

Gwarancja jest ważna w przypadku, gdy oczyszczalnia jest zainstalowana, eksploatowana i konserwowana zgodnie ze zleceniami Instrukcji Obsługi

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzenia lub wady powstałe w wyniku transportu produktu, jeżeli przewozi go sam nabywca;
 • uszkodzenie lub wady powstałe w wyniku oddziaływania okoliczności siły wyższej lub klęsk żywiołowych , takich jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź itp.;
 • uszkodzenia lub wady powstałe z winy nabywcy lub osób trzecich;
 • sytuacji, gdy niedozwolone zmiany zostały wykonane w produkcie takie jak zmiany strukturalne lub operacyjne;
 • mechanicznych uszkodzeń i wad, takich jak powstałe przy załadunku;
 • uszkodzeń i awarii spowodowanych przez dostęp niedozwolonych przedmiotów, płynów lub nieczystości;
 • sytuacji, gdy produkt był naprawiany przez nieuprawnioną osobę lub firmę;
 • sytuacji, gdy w sposób oczywisty produkt został umyślnie zniszczony;
 • sytuacji, gdy oczyszczalnia była używana w celach handlowych, przemysłowych oraz specjalistycznych.