Dane techniczne

Oczyszczalnia Feliksnavis produkowana jest w pięciu typach: Fel-4, Fel-6, Fel-10, Fel-15, Fel-25.

wymiar feliksnavis

tabela dane techniczne