Zgłoszenie budowy oczyszczalni krok po kroku

Przy budowie oczyszczalni przydomowej, pozwolenie jest koniecznością. Proces uzyskania pozwolenia może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednim przygotowaniem i znajomością procedur, można go znacznie uprościć. Każdy etap, od przygotowania dokumentacji, przez konsultacje z urzędami, aż po ostateczne uzyskanie pozwolenia, jest kluczowy dla pomyślnego zakończenia projektu. Pomożemy w każdej kwestii.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – Krok po kroku.

Na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z art 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę generalnie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zwykłego zgłoszenia. Z tego wynika, że oczyszczalnia na zgłoszenie może być zamontowana przy domu, w którym nie powstaje więcej niż 7,50 m3 ścieków na dobę.

Od czego zacząć procedurę budowy oczyszczalni ścieków?

Jeżeli zdecydujemy się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na samym początku drogi prowadzącej do wybudowania własnego domu, najprościej jest wpisać oczyszczalnię jako rozwiązanie gospodarki ściekowej do projektu budowlanego. Dzięki temu po uzyskaniu pozwolenia na budowę, mamy już także zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. W innym przypadku konieczne jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (w przypadku miast funkcjonujących na prawach powiatu) odpowiednim dla adresu inwestycji.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – jak to zrobić?

 1. Należy pobrać mapkę opiniodawczą działki dla której planowana jest inwestycja z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym (uiszczając odpowiednią opłatę). Możemy również wykorzystać mapkę projektową (jeżeli akurat dysponujemy aktualną);
 2. Należy nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków (przyłącze do oczyszczalni, rozsączenie oczyszczonych ścieków itd.) na mapę;
 3. Należy pobrać i uzupełnić właściwe druki:
  • druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   Dokumenty można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego Starostwa Powiatowego lub też w wersji papierowej w urzędzie;
 4. Należy złożyć zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji. Komplet dokumentów obejmuje:
  • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia
  • wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia
  • mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń
  • opis techniczny oczyszczalni

Brak sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. „milcząca zgoda”), która jest ważna przez okres 2 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

O czym należy pamiętać, czyli jakie zachować odległości?

Planując lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rozsączenia trzeba pamiętać o zachowaniu określonych odległości od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

gdzie montować przydomową oczyszczalnię ścieków

Warto pamiętać, że obowiązek zachowania określonych odległości dotyczy zarówno działki inwestora, jak i działek sąsiednich. Zatem przykładowo: rozsączenie musi zostać zaprojektowane 30 metrów od ujęcia wody pitnej znajdującego się na naszej działce, jak i na działce sąsiada.

Elementy infrastruktury na działce

oczyszczalnia ścieków w jakiej odległości tabela

Operat wodnoprawny – kiedy potrzebny?

Trzeba wiedzieć, że nie zawsze wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Istnieją przypadki, kiedy niezbędne jest rozpoczęcie procedury od złożenia operatu wodnoprawnego. Musimy o tym pamiętać kiedy:

 • planujemy odprowadzenie oczyszczonego ścieku do rowu melioracyjnego, rzeki lub innego urządzenia wodnego, które nie znajduje się na terenie stanowiącym własność inwestora,
 • planowany zrzut ścieków jest większy niż 5m3 na dobę.

zielony dolar