Studnia chłonna, czyli urządzenie wodne

Co to jest studnia chłonna?

Mówiąc wprost jest to urządzenie wodne odprowadzające oczyszczony ściek (wodę) z oczyszczalni do gruntu. Studnię chłonną potocznie nazywamy również dzwonem rozsączającym ze względu na jej wygląd.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków „produkuje” dwa produkty. Pierwszym z nich jest osad, który należy wybrać raz lub dwa razy do roku samochodem asenizacyjnym. Drugim produktem jest woda. Co z nią robić? Możemy wykorzystać ją do podlewania np. trawnika czy roślin ozdobnych. Możemy również rozsączyć ją w gruncie za pomocą przekaźnika jakim jest urządzenie wodne.

Pamiętajmy !!! Na zamontowanie urządzenia wodnego potrzebujemy zgody wodno-prawnej z Wód Polskich.

Jak odprowadzić duże ilości wody do gruntu?

Z wodą jest spory problem bo jest jej tyle ile zużywamy jej w domu, czyli przynajmniej kilkaset litrów na dobę. W jakiś sposób musimy odprowadzić ją do gruntu. Sposobów jest kilka, możemy to zrobić poprzez drenaż, pakiety rosączające lub studnie chłonną. Generalnie sprowadzają się one do wykopów w ziemi wypełnionych materiałem typu kamienie, gruby żwir czy grys. W wykopie montowane są urządzenia wprowadzającymi ściek czyli rury drenażowe, pakiety rozsączające albo dzwon rozprowadzający. Wszystkie te rozwiązania są skuteczne ale z jednym zastrzeżeniem, że nasza oczyszczalnia nie „ sieje” zawiesiną. Jeśli urządzenia rozprowadzającego przedostaje się zawiesina ( czyli po prostu błoto) to prędzej czy później warstwa filtracyjna ulegnie zamuleniu. Woda przestanie być z oczyszczalni odbierana.

Studnia chłonna i jej eksploatacja.

Każdy sprzedawca oczyszczalni będzie zapewniał nas, że jego oczyszczalnia jest doskonała i nie przedostanie się z niej nawet gram zawiesiny. Niestety musimy wiedzieć, że jest to tylko chwyt marketingowy. Nie mamy wpływu na spadek jakości oczyszczania kiedy bierzemy leki. Innym Przykładem może być intensywny okres prania i sprzątania np. przed świętami. Przytrafia się to również oczyszczalniom polecanym przez nas, choć te są najbardziej stabilne w pracy. Co w takim razie robić?

Opracowaliśmy rozwiązanie bardzo proste i jednocześnie bardzo skuteczne. Dzwon czyli stożek rozprowadzający studni chłonnej ma u podstawy 1,2 m średnicy. Postawiony jest on na warstwie filtracyjnej, czyli na grysie. Na dno dzwonu pod rurę doprowadzająca ściek z oczyszczalni kładziemy geowłókninę. Zabezpiecza ona skutecznie złoże przed zamuleniem. W razie przedostania się do studni chłonnej zawiesiny po prostu wymieniamy geowłókninę i po kłopocie. Koszt żaden a w pół godziny mamy naprawiona studnię chłonną. W innej sytuacji czekałaby nas kosztowna wymiana całej warstwy filtracyjnej. Modernizacja warstwy filtracyjnej niesie za sobą potężne zniszczenie trawnika, ogrodu co generuje koszty.

Dlaczego stawiamy na studnię chłonną?

Polecamy studnie chłonne jako najbezpieczniejszy sposób wprowadzania oczyszczonego ścieku z oczyszczalni do gruntu. Jej największym atutem jest to, że w razie awarii możemy w prosty i oszczędny sposób ją reaktywować.

studnia chłonna