Ruszają dotacje w Łódzkim

Wraz z początkiem roku ruszają dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021. Łódzki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył do rozdysponowania pulę 500.000,00 zł na rok 2020. Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych Zadania natomiast koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00zł. brutto.

Więcej informacji wraz z treścią programu oraz wnioskiem wraz z załącznikami – kliknij.

logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska