Dotacje dla Gminy Rząśnia

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.

Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:

  • dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
  • dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Po więcej informacji zapraszamy również pod numer telefonu +48 600637800

Dotacja na budowę oczyszczalni w Gminie Rząśnia

Gmina Rząśnia uzyskała liczne fundusze na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Obejrzyj nasz film i zobacz jak uzyskać nawet 90% dofinansowania do budowy własnej oczyszczalni!
W poniższym filmie podpowiadamy, jak i kiedy zabrać się za formalności oraz prezentujemy, jak spisuje się zamontowana przez nas przydomowa oczyszczalnia ścieków po roku!