Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że na zapytani ofertowe Nr ZO/1/12/2015 wpłynęło ofert – 1.

Zgłoszona oferta spełniała kryteria formalne i merytoryczne zapytania ofertowego wobec tego została rozpatrzona pozytywnie.

Wykonawcą projektu został:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi 90-364 ul Tylna 3, będące instytutem Polskiej Akademii Nauk.

konkurs_filtr