Przydomowa oczyszczalnia ścieków FEL PN

Wracamy do miasta. Oczyszczalnia Feliksnavis FEL PN spełnia normy dla aglomeracji.