Gmina Buczek rusza z dotacjami

Już od 03.04.2017 r. Gmina Buczek udziela dotacji na budowę POŚ w wysokości 4.000 zł.

Wójt Gminy Buczek na podstawie § 4 ust. 1 ”Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2016 r.)  ogłosił nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia 3 kwietnia 2017r. Limit środków pieniężnych jest ograniczony w związku z powyższym o przyznaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków decydować będzie kolejność złożonych wniosków. Ze strony internetowej Gminy Buczek http://buczek.ehost.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=54 można pobrać wniosek o udzielenie dotacji. Z chęcią pomożemy Kornelia Kucharska tel. +48 519055508 dotacje@zieloneoczyszczalnie.pl