Dotacja na oczyszczalnię w Gminie Pabianice

Wójt Gminy Pabianice od 7 lutego 2017 r. przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

W ramach Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018 będzie można pozyskać dotację na oczyszczalnię w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7000,00 zł brutto.

Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r.

Dlaczego oczyszczalnia Feliksnavis?
Dofinansowanie oczyszczalni w Gminie Pabianice  obejmuje wykorzystanie do budowy wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Oczyszczalnia Feliksnavis posiada znak CE oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Pomożemy Ci przejść przez taką drogę:

  • Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, a w tym wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, sporządzenie kosztorysu prac.
  • Złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Urzędu Gminy Pabianice.
  • Realizacja inwestycji: zakup i montaż oczyszczalni Feliksnavis.
  • Przedłożenie w Urzędzie Gminy faktur oraz dokumentów końcowych inwestycji.

Źródło informacji http://www.bip.pabianice.gmina.pl/?c=380

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego +48 519 055 508 dotacje@zieloneoczyszczalnie.pl