Dotacja na budowę oczyszczalni – Gmina Lutomiersk

Od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 31 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu środków, rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk.

źródło: http://www.lutomiersk.info/art,314,informacja-wojta-gminy-lutomiersk-o-naborze-wnioskow-na-dofinansowanie-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że

Zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Lutomiersk nr XXV/131/16 z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk:

Ogłaszam termin naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Lutomiersk w 2016r.

  1. Nabór wniosków nastąpi w terminie od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dotację określonego w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 2016 jest to kwota 70.000,00 zł.
  2. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, w Sekretariacie – pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu – pn. 730 – 1630; wt., śr., czw. 7 30 – 1530; pt., 730 – 1430.
  3. Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł. jednak nie więcej niż 70% całkowitych kosztów inwestycji.
  4. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Lutomiersk .
  5. Formularze wniosku do pobrania na stronie internetowej Gminy Lutomiersk – bip.lutomiersk.info zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ® Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub w siedzibie urzędu pok. 12.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk” zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.lutomiersk.info zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie urzędu, pok. 12 lub telefonicznie pod numerem 43 677 50 11 wew. 136.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dot. dotacji na budowę Przydomowej Oczyszczalni Ścieków lub zapoznać się ze szczegółami oferowanych przez nas usług, to gorąco zachęcamy do kontaktu:

KORNELIA KUCHARSKA + 48 519 055 508 dotacje@zieloneoczyszczalnie.pl

Zapraszamy