Budowa oczyszczalni w Gminie Czastary zakończona

Zakończyliśmy właśnie  (14.09. 2017 r.)  dużą inwestycję – budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Czastary. Zamontowaliśmy w sumie 90 sztuk oczyszczalni w miejscowościach: Czastary, Jaśki, Krajanka, Nalepa, Przywory, Jaworek (Wełny).

Było to dla nas duże wyzwanie bo czym innym jest budowa jednej oczyszczalni a czym innym tak duża inwestycja i to w dodatku rozproszona w różnych miejscach gminy. Wymagało to zgrania logistyki dostaw i zakupów urządzeń, materiałów hydraulicznych i  materiałów budowlanych. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników zadanie ukończyliśmy w terminie. Oczyszczalnie już działają a wyniki badań laboratoryjnych pokazują, że osiągają  założoną efektywność oczyszczania.

Doświadczenia zdobyte przy realizacji tej inwestycji z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości naszych usług tak dla klientów indywidualnych jak i przy realizacji kolejnych takich inwestycji.

Dziękujemy bardzo władzom gminy za pomoc i życzliwość, inżynierowi nadzoru inwestorskiego za bardzo dobrą współpracę i wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość i znoszenie chwilowych niedogodności związanych z realizacją inwestycji. Dziękujemy też jednostce OSP w Czastarach oraz sołtysowi Krajanek za udostępnienie placu do magazynowania materiału budowlanego.