Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

2017-03-06 Zielone-oczyszczalnie

Rusza dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. WFOŚiGW w Łodzi do 30.09.2018r. przyjmuje wnioski na pozyskanie bezzwrotnej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, polegający na częściowej spłatacie kapitału kredytu bankowego.

Maksymalna kwota dotacji to 4.800,00 zł

Pomożemy Ci przejść przez taką drogę

1. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, a w tym wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi oraz sporządzenie kosztorysu prac.

 

 

 

2. Złożenie w banku kompletnego wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału.
– Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu.
– Przekazanie przez bank do Biura Funduszu wniosku o udzielenie dotacji.
– Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Inwestorem a bankiem kredytującym.

 

 

3. Realizacja inwestycji: zakup i montaż oczyszczalni Feliksnavis.
– Przedłożenie w banku faktur oraz dokumentów końcowych inwestycji.

 

 

 

4. Pozyskanie dotacji: maksymalna kwota dotacji to 4.800,00 zł

 

 

 

 

Dlaczego oczyszczalnia Feliksnavis?
Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków obejmuje wykorzystanie wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Oczyszczalnia Feliksnavis posiada znak CE oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dot. dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zapoznać się ze szczegółami oferowanych przez nas usług, to gorąco zachęcamy do kontaktu:
KORNELIA KUCHARSKA + 48 519 055 508 dotacje@zieloneoczyszczalnie.pl

Link do WFOŚiGW